Handlingsplan for golfbanen

 

HUL

Planlagte ændringer over 5 – 10 år

1

Fairwaybunker i venstre side etableres 30-60 m fra green 

2

Højre side frontbunker lukkes, bagerst bunker forlænges i højre side 

3

Bunker i højre side ved dogleg etableres 15-30 m fra green 

4

Bagerst bunker ændres til bakketop 

5

Højre om green planeres. Der åbnes ind til græsbunker

6

Herretee samme som hul 11 

7

Fairwaybunker mellem 7 og 18 etableres.  Greenen flyttes 50-60 m ind i skoven

8

Fairway eftersås

9

Forhøjning 160 m fra green laves til en lang flad bunker 

11

Fairwaybunker etableres i venstre side 30-40 m fra green 

12

Ses på tegning. Nyt hulforløb over tilkøbt areal. Green flyttes.

13

Ses på tegning. Nyt hulforløb gennem skov dogleg højre. Nye teesteder.

14

Forrest bunker rykkes 20 m frem

15

Bæk nærmest green rørlægges 

16

Teested rykkes 20 m tilbage i skoven. Fairwaybunker udbedres og frontbunker rykkes 5-8 m tilbage

  

Af hensyn til klubbens økonomi og arbejdskapacitet tages der forbehold for ændringer.