Keepers CORNER

April 2019

Så er golfsæsonen 2019 skudt i gang, og sommerbanen er åbnet op til en ny sæson. Det har været lidt småt med information fra min side, men med 3 nye ansatte på banen, har der været mange udfordringer, der skulle løses først :-). Men nu ser det ud til, at alle har fundet sig til rette og så kan jeg prøve at rette lidt op på den manglende information.

 
På banen har vi haft gang i mange ting. 
Der er blevet lagt dræn på hul 5 før grøften. Der mangler bare at blive kørt vækstjord på renderne og sået græs. Dette arbejde skulle gerne laves færdig her i april måned, så græsset kan nå at spire hurtigt og vi forhåbentlig kan spille hullet, som vi plejer.
 
På hul 1 har der været store problemer med vand midt på fairway, der har stået vand i de 2 lunker og de riste der skulle have ledt vandet væk, har ikke virket. Vi har fundet ud af at rødderne fra den trægruppe i venstre side af fairway er groet ned i aftrækket fra drænbrønden og derved spærrede for gennemløbet. Disse rør er nu spulet fri og der er hul igennem.
 
Der er mange steder på banen, hvor der burdes drænes, og vi vil fortsætte arbejdet de næste mange år. Det er både tidskrævende og dyrt, så det må blive i forhold til budgettet.
 
På vandingsanlægget er der også lavet en del de sidste par sæsoner. Der har været en del udskiftninger af gamle kuglehaner og fittings i de bokse, som går ind til green/teestederne, da mange af dem var ved at ruste væk. I sæsonen 2018 fik vi virkelig afprøvet, om vores anlæg kunne følge med og jeg synes faktisk, at det lykkes at holde det meste grønt. Dog har der på puttebanen og indspilsgreenen været lidt problemer, så derfor er der sat lidt flere sprinklere på de 2 greens, så vi er klar, hvis vi skulle få en tør periode.
 
Teestederne vandes også i perioder gennem sæsonen, derfor er det også vigtigt at dette kan gøres optimalt. Vi har 6 huller, hvor der ikke er automatisk vanding på. Vi har i baneudvalget bestemt, at dette skal laves de næste år. Derfor har vi i år lavet vanding på hul 13 & 17, så vi nu kun mangler 4 huller. Planen er, at vi laver resten i løbet af de 2 næste år. 
 
Samtidig vil vi renovere gult teested 13 og rødt teested 17. Begge teestederne er hårdt ramt af tørken sidste år. De renoveres, det vil sige nyt vækstjord, fremtidig vanding og til slut lægge rullegræs, så de hurtigst muligt kan tages i brug igen. Dette arbejde skulle gerne være færdigt i starten af maj. Der vil blive lavet midlertidige teesteder imens arbejdet udføres.
 
For at banen kan holdes i fin stand er det vigtigt at maskinparken fungerer optimalt. Derfor er indkøbt ny brugt greenklipper og en ny brugt fairwayklipper. Disse erstatter de gamle slidte og defekte. Vi håber og tror på, at det giver en mere stabil sæson uden de helt store og dyre nedbrud på maskinparken. Derudover er der købt ny marksprøjte til flydende gødning, som kan bestå det lovpligtige syn. Og til sidst er der købt en gødningsspreder til gødning af greens og teesteder.
 
Græsset på Driving Rangen og par-3 banen klippes af frivillige, og der har været et ønske om at flytte klippedagen fra torsdag til tirsdag. Derfor lukker vi for boldmaskinen mandag aften, når der samles bolde, og der åbnes igen når klipning er foregået tirsdag formiddag ca. kl. 10-11.
 
Der er igen i år mange frivillige, som har meldt, at de gerne vil hjælpe, og det er vi rigtig glade for. Uden jer ville vi ikke kunne holde banen så flot. Skulle der stadig være nogen, som gerne vil give en hånd med, og som ikke allerede har meldt sig kan det ske på greenkeeper@hirtshals-golfklub.dk eller på tlf. 23 28 88 38. Der er plads til alle
:-).
 
Med venlig hilsen 
Kenneth
April 2019
 

november 2017

Så er der tid til at gøre lidt status over golfsæsonen 2017. Vi har nu lukket ned for sommergreens, og vinterbanen er klargjort med 12 huller baglæns spil, som vi kender fra de sidste par år. Dette tiltag kom nok lige et par uger før vi havde regnet med, men med udsigt til ustadigt vejr, kan vi ikke forsvare at bruge de rigtige greens mere i år.

Vi ser en lille begyndende tendens til sneskimmel på greens her i det våde og kolde vejr, så de vil blive behandlet med et svampehæmmende middel og blive dybdeprikket inden for de næste 2 ugers tid, og så skal de bare have lov at stå i fred og ro henover vinteren.

Sæsonen har budt på mange udfordringer igen i år, men mest af alt er nok den store mængde nedbør, som vi har fået sidst på sommeren og henover efteråret.

Vi har fået renset grøfterne op, som vi plejer i oktober måned og det giver i hvert fald vandet mulighed for at komme væk, men tager tid, da jorden er så mættet med vand, ved bare 5 mm, så står der igen store vandpytter rundt omkring på banen.

Vi har selvfølgelig i baneudvalget haft fokus på problemet og vil derfor bruge de næste 1-5 år på at forbedre nogle af de værste huller ved at lægge dræn. Dette er både dyrt og et tidskrævende arbejde, så vi beder om forståelse for den tid, det nu må tage, men vi starter op i næste sæson.

En anden ting som har givet lidt udfordringer i år er til dels, at vi har 2 medarbejdere der ønsker at gå på efterløn efter sæsonen. Dette har gjort, at der skulle afvikles ferie/afspadsering løbende og ikke til vinteren, som vi plejer, dernæst at vores elev Chris Johannesen var udlært d. 15/9 som greenkeeper og afsluttede læretiden med de sidste 4 uger til svendeprøven på Sandmoseskolen.

Chris har valgt, at han vil prøve kræfter med noget andet end greenkeeperfaget, så han startede op på en ny uddannelse som tagdækker allerede om mandagen. Jeg ønsker Chris tillykke med hans fine resultat som greenkeeper og håber, at han finder sig til rette i hans nye job som tagdækker.

Arne Kjær og Finn Frandsen har valgt efter henholdsvis 25 og 21 år i Hirtshals Golfklub at gå på efterløn her når sæsonen er slut. Finn stoppede d. 10/11 og Arne har sidste arbejdsdag d 15/12. Det bliver vemodigt at sige farvel til gode kollegaer og ikke mindst al deres viden om banen og naturen her omkring. Men jeg har selvfølgelig respekt for deres beslutning og ønsker dem et godt otium.

Det betyder, at vi skal starte op med helt nyt personale til foråret og jeg kan allerede nu byde velkommen til Peter Sønderskov, som starter d. 15/2.

Peter er 26 år gammel, udlært både som greenkeeper og anlægsgartner. Han kommer fra en stilling som sæsonansat greenkeeper i Sindal golfklub og vil være ansat hele året her hos os. Derudover skal der efter planen ansættes yderlig 2 personer til arbejde i sæsonen. Tag godt imod de nye folk og hav lidt tålmodighed med, at de lige skal tilpasses deres nye arbejde.

Der har igen været stor brug af frivillige ude på banen og der er lagt mange timer rundt omkring på forskellige opgaver. Det er jeg rigtig glad for og håber, at I vil tage en tørn igen i 2018. Så skulle der være nye, som sammen med de nuværende, der har lyst til at give et nap med små og større opgaver, så sig endelig tilJ.

Med venlig hilsen Kenneth 

_____________________________________________________________

April 2016

Til alle medlemmer af Hirtshals Golf klub                                        

Ja så er golfsæsonen 2016 i gang og vi må sige at vi har været yderst heldige med vejret i vinter så vi har næsten undgået vinterskader i form af sneskimmel på greens. Der er nogle enkelte pletter hist og her, men de heles heldigvis hurtig når væksten for alvor snart sætter ind.

Vinteren er gået med at rydde op i skoven på nogle steder hvor der trængte til en udtynding af gamle udgåede træer, og for at skabe plads/luft til de træer som vi satser på at skulle holde fremover.  En vigtig ting for at vi kan få græsset til at gro optimalt er sollys. Vi har flere greens der ikke får det optimale sollys, især forår og efterår hvor solen står lavt er der problemer med at få nok lys ned og varme på greens. Dette gør at rodnettet ikke er særlig godt på disse steder og vi får ikke den kvalitet på græsset som en god green kræver. Så til næste vinter vil vi nok være lidt hårde ved de træer som skaber problemerne.

På Driving Rangen er der også sket nogle ting, klubben har overtaget den efter Carlo og man har bestemt at det skal være gratis for klubbens medlemmer og gæster at slå bolde. Vi har købt nye måtter, kurve og bolde hjem og der er købt en boldvasker så vi kan holde boldene pæne og rene hele året. Det ser allerede ud til at der er rigtig mange der benytter sig af dette tilbud til at forbedre deres slag.

På indspils green ved klubhuset har vi klippet et lille stykke fairway foran så det nu er nemmere at øve korte chip og der er sat 2 ekstra vandingssprinklere på så vi kan holde området fint og grønt hele sæsonen. Et lille surt opstød er når vi skal klippe indspils greenen hver dag så ligger der tit range-bolde og flyder. Vi ser gerne at man kun benytter egne bolde. Dette gør at vi ikke skal bruge tiden på at samle bolde op inden vi klipper.  Ønsker man lidt længere indspil bruger man den indspils green ved par-3 banen.

Målsætningen for 2016 bliver fortsat at holde den gode standard på banen som vi havde i 2015. For at det kan lykkes så skal der mange frivillige hænder til og dem har vi heldigvis mange af, både på banen og klubhuset inde som ude. Uden jer ville vi ikke kunne holde vores faciliteter så gode som de er. Så tak til jer alle.

God Golfsæson

Med venlig hilsen

Kenneth

_________________________________________________________

Oktober 2015

Ja, så går golfsæsonen på hæld og vi begynder at gå hen mod efteråret/vinteren. Dagene bliver kortere og der bliver knap så mange timer til at spille golf i, men derfor behøver golfsæsonen ikke at være ovre af den grund. Der er stadigvæk mange timers golf tilbage i 2015 endnu. Vi vil forsøge at holde banen åben så lang tid som muligt med sommergreens, men på et tidspunkt er vi nødt til at overgå til vintergreens for ikke at lave for meget skade på greens i vintermånederne.

Vinterbanen bliver den samme som sidste år med 12 huller, som spilles baglæns til et teested, hvor flaget vil komme til at stå med vinterkopperne. Mere information følger når den tid kommer.

Den næste tid vil der også være morgener, hvor vi har rimfrost på banen. Der bliver vi nødt til at holde lukket indtil frosten er væk. Følg venligst anvisningerne på skiltet ved første tee. Jeg har lagt en artikel for de interesserede i klubhuset, om hvad rimfrost gør og hvad der sker med græsset, hvis der spilles.

P.G.A. det store slid der har været på gul tee 6, har vi været nødsaget til at lægge en måtte til udslag resten af sæsonen.

Her i efteråret vil der også gradvist blive mere tid til pleje af arealerne, hvor der ikke gror græs. Vi er i øjeblikket i gang med at få oprenset vores vandløb, så vandet i våde perioder kan løbe væk. I uge 44-45 lejer vi den store prikker til fairways for at få dybdeluftet inden vinteren og vi skal have repareret skaderne efter gåsebillerne på fairways. For de interesseret kan man finde en plan over vinterprojekterne på klubbens hjemmeside.

Hvis man skal gøre status over banen i 2015 så har vi været utrolig heldige med vejret. Selv om græsset var lang tid om at komme i gang med at gro, var der ingen skader efter vinteren, så green blev hurtigt spilbar, og uden store huller efter f.eks. sneskimmel. Hen over sommeren fik vi også en del nedbør så fairways og roughen stod grønne og flotte uden de store tørkepletter. Så, alt i alt har vi været heldige med vejret i 2015 så lad os krydse fingre for at dette gentager sig til 2016 sæsonen.

Endnu skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, der hjælper os med at pleje anlægget. Uden jer ville banen og klubhuset ikke stå så flot og indbydende til golf. Det kan gæsterne og medlemmerne nyde godt af, når de kommer og spiller her.

Venlig hilsen

Kenneth 

_________________________________________________________

7. juni 2015

Til alle medlemmer i Hirtshals Golfklub.

Som de fleste nok har bemærket er der sket et skifte på Chefgreenkeeper posten i klubben pr. 1. april i år. Arne har valgt at træde et skridt tilbage og klubben har ansat mig som ny Chefgreenkeeper.

Jeg er 36 år og bosat i Sindal, hvor jeg er født og opvokset. Jeg kommer fra en stilling som greenkeeper i Sindal Golf Klub, hvor jeg også har taget min uddannelse indenfor greenkeeperfaget. Et job jeg brænder meget for, da golfspillet de sidste 18 år har været en stor del af mit liv.

Sæsonen er nu kommet rigtig godt i gang og selv om sommervarmen lader vente på sig, er græsset nu i fuld vækst og vi klipper på fuld styrke.  Som nogle nok har hørt, fik vi lavet en banerapport af DGU´s banekonsulent sidste år og hans anbefaling var, at vores fokus skal rettes mod greens og teestederne. Bl.a. skal vi køre 160 ton topdress ud for at gøre greens mere jævne. Vi har i skivende stund allerede kørt ca. 100 tons ud, og vi er over halvvejs i mål på dette punkt. Det betyder så, at vi kan ”nøjes” med mindre portioner resten af sæsonen, så det ikke generer spillet mere end højest nødvendigt.

Et lille surt opstød, at når vi klipper greens om morgenen, må vi konstatere, at der desværre er flere nedslagsmærker, som ikke er rettet op og at der bliver kørt alt for tæt på greens med vogne og biler. Dette gør, at der bliver et unødvendigt slid og dette kræver så ekstra pleje. Så hjælp hinanden, så banen kan blive endnu flottere.

På Teestederne vil vi topdresse og efterså flere gange i sæsonen, så vi altid har et flot udslagssted at starte hullet på.  Især på par-3 hullerne på herrernes teesteder vil der komme mange slagmærker, så i et forsøg på altid holde græs der, vil vi sætte kasser op med dress sand iblandet græsfrø til at dresse i slagmærkerne, når man tager en tørv. Derved bliver skaden repareret med det samme og græsset vil hurtigere hele. Jeg håber, at I vil hjælpe til, så vi altid har et flot teested at spille ud fra. Vi vil også vande mere så græsset altid er grønt og der vil blive sprøjtet for ukrudt i første halvdel af juni.

De nye teesteder på hul 6/11 er nu taget i brug og for ikke at græsset på tee 6 bliver belastet mere end højest nødvendig, henviser vi til, at man benytter stien bagved, når man skal slå ud på hul 11.

Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige, der giver en hånd med i ugens løb, uden jer kan vi ikke holde den standard som banen har, så tak for hjælpen. Og skulle der være flere, der har lyst til at give en hånd med kan vi altid finde opgaver, der trænger til at blive løst, både store og små. Så har du tid og lyst kan i kontakte mig på tlf. 23 28 88 38 eller e-mail greenkeeper@stofanet.dk eller bare tage fat i mig ude på banen

Fortsat god golfsæson og på gensyn ude på banen.

Med venlig hilsen

Kenneth

_________________________________________________________

 

3. januar 2015

Kære medlemmer

Godt  Nytår til alle.

Vi har nu overstået den første halvdel af vinteren og kan se frem til lysere tider og glæde os til en ny sæson. Turneringskalenderen for 2015 kan ses på hjemmesiden, så noter dig datoerne allerede nu.

Indtil da bliver vores vinterbane flittigt brugt i den forholdsvise grønne vinter. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser om opsætningen af banen, både selve hulforløbet samt det, at vi bruger teestederne som greens. Tak for det.

Banepersonalet er nu gået på ferie eller er hjemsendt og vender først tilbage 1. februar og 1. marts.

Desværre er der en enkelt spiller og dennes makkere der åbenbart ikke er enige i opsætningen af vinterbanens hul 11 (sommer hul 2). OB pælen ved green er nu blevet fjernet 3 gange, og nu har vi fundet den smidt i grøften. Denne opførsel er IKKE acceptabel, så venligst selv sørg for at pælen bliver fisket op og genplaceret omgående.

Det kan godt være man ikke er enig i det arbejde vores banepersonale har udført, men så kunne man jo i stedet rette henvendelse til baneudvalget for at få diskuteret et evt. problem.

Med de midler vi har til rådighed forsøger vi hele tiden at optimere vores bane og I løbet af vinteren bliver der gravet en ny rørledning ned langs med hul 16 og ned til grøften ved teestedet på hul 17/14. Det skulle gerne afhjælpe de til tider store vandproblemer omkring hul 15 og greenen hertil.

Vores vandingsanlæg bliver udvidet med sprinklere på flere af de teesteder der er mest udsatte og i henhold til anbefalingen jfr. banerapporten fra DGU vil der i 2015 blive dresset med op til 160 tons sand på greens og teesteder, det er dobbelt op i forhold til tidligere. Vi ønsker at alle teesteder og greens skal fremstå flotte og ensartede, vi når det nok ikke overalt til sæson 2015, men på sigt er det vores mål. Alle skilte er taget ind og de bliver renoveret af vores sponsor malerfirmaet Duusgaard – tak for det.

Vores forskellige arbejdshold er uvurderlige og tak for indsatsen i 2014. Et nyt hold har allerede meldt sig til etableringen af det nye teested på hul 6/11 – dejligt. Vi regner med jer alle i 2015, der er brug for jer.

I ønskes alle en god sæson 2015.

Venlig hilsen

Baneudvalget

_________________________________________________________

6. oktober 2014 / CP

Sæsonen er ved at være slut og det har været en fantastisk sommer hvor banen er blevet bedre for hver dag. Kvaliteten kulminerede, specielt vore greens, til det årlige klubmesterskab hvor vi sjældent har set og spillet på så gode greens. Den øvrige del af banen stod også skarp og flot.

Vi har haft besøg af DGU's banekonsulent som har rådgivet os omkring udviklingen og forbedring af vores bane. Vi vil gerne opnå at banen er i topform allerede fra april og de indledende forberedelser er allerede i gang - det skal lykkes og det gør det kun ved alle medlemmers hjælp og forståelse. Vi opfordrer til at du spørger din makker.......

  • har du husket at rette dit nedslagsmærke op?
  • har du husket at ligge din turf på plads?
  • har du revet i bunkeren og lagt riven på plads?
  • er det nødvendigt at du tager din vogn/bil med helt ind på forklædet?
  • for at forbedre for-greens vil du så være rar at bruge stierne til din vogn/bil i greenområderne?

Status samt oversigt over planlagte forbedringer og ønsker, alt med respekt for de midler vi har til rådighed.

Forbedring af teesteder skal ske. Der overvejes vanding på 8 huller. Bæk og grøfter mangler pleje. Maling af teesteds-skilte. Broen på hul 4 renoveres. Rydning langs stier. Baneomlægning stilles i bero indtil vanding bliver aktuel ved teested på 11. Bunker hul 1 og 11 flyttes. Hyppigere klipning af rough venstre hul 1 og højre hul 5. Forslag fra DGU om mere topdressing, ukrudtsbehandling og vand. Årlig pris kr. 100 tdk. Almen oprydning. En fairwayklipper er nødvendig og greentromle samt armklipper til grøfter ønskes.

Fortsætter arbejdet med at skaffe frivillige.

Banen beder om, at et evt. overskud i 2014 må investeres i banens udvikling.

_________________________________________________________

20. marts 2014 / CP

Som det nok er de fleste bekendt har vi på banen ansat Chris Johannesen som greenkeeper elev. Chris har lige afsluttet 10 ugers skoleforløb og er i denne uge begyndt at arbejde på banen. Tag godt i mod Chris når I møder ham.

Alle interesserede inviteres til informations aften om banen den 9. april kl. 19 i klubhuset.

Arbejdet forløber planmæssigt med at gøre banen klar til sæson start. vi skal ikke forvente en åbning før den 30. marts. Skulle det ske før er det bare dejligt, men det kommer meget an på vejret.

_________________________________________________________

4. november 2013 / CP

Desværre har vi heller ikke denne sommer kunne undgå besøg af gåsebiller og fuglenes efterfølgende jagt på godbidder i vores flotte græstæppe. Inden vinter er de store beskadigede huller udbedret og nyt græs sået. Der har fra flere medlemmers side været udtrykt bekymring for om nu det bliver repareret på den rigtige måde - det gør det. Det er jo ikke første år vi er blevet angrebet af gåsebiller, og hver gang er de blevet repareret på samme måde og resultatet har været tilfredsstillende lige bortset fra 2012 til 2013 og det skyldes den simple årsag, at angrebene først blev tilsået her i foråret, hvilket var for sent og mange steder rådnede frøene.

I et forsøg på at få medlemmerne og vores gæster til at skåne banen mest muligt er der lavet tætklippede stier der leder folk med vogne og biler udenom og i god afstand af forklæder, bunkerkanter osv. Det er områder der er kostbare at reparere, så følg venligst alle grus- og græsstier.

Alle greens proppes fra medio november så de kan klare vinteren og dermed er grunden også lagt til at greens fra starten af 2014 skulle være langt bedre. Det blev ikke gjort sidste år og det resultat har vi jo alle set. 

I øjeblikket arbejdes der på renovering af alle vores stier og overgange som trænger til et alvorligt eftersyn. Det arbejde skulle gerne være færdigt inden 2 af folkene sendes hjem pr. 1/12.

Vores teestedsskilte skal renoveres, det er en kostbar affære, og vi har derfor besluttet at få en pris på nye skilte. Det arbejdes der på henover vinteren. Vi går efter et resultat der kan holde i mange år og gerne en placering der gør det nemt at klippe uden at skulle flytte alt for meget. Teestedsklodser fornys også.

Medio november starter vi med at spille på vinterbane. Vi spiller flg. huller:

1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12 og 18

Til foråret har vi en plan om at holde et møde for alle interesserede for at fortælle om banens profil, hvad der skal laves og hvornår, hvilken arbejdskraft der skal bruges osv.

I ønskes alle en god vinter golf.

Baneudvalget

_________________________________________________________

25. august 2013 / CP

Klubmesterskabet er lige overstået. En dejlig weekend med masser af aktivitet. Banepersonalet siger tak for de positive bemærkninger om banens stand og opsætning - det er vi glade for, dog beklager vi meget at greens var meget langsomme. Forklaringen er, at en del af klippeboret på maskinen var blevet sat forkert, så i stedet for at "børste/groome" græsset op i 1 mm før det klippes, blev det "børstet/groomet" op i 5 mm højde. Ønskes der nærmere forklaring så bare kig ind til os i greenkeeperhuset.

 

Sæsonen er desværre ved at være forbi, dog kan vi være heldige at september og oktober viser sig fra den positive side.

Efter den hårde vinter og deraf den langsomme start er vores bane efterhånden kommet til at stå meget flot og den har da også fået ros af både medlemmer og gæster.

Udover almindelig daglig drift er der mange ting at tage fat på. Her er et udsnit af  arbejdsopgaverne:

Aktiviteter sensommer og efterår – hvordan prioriteres? Hvad kan der nås?

Såning efter gåsebilleangreb.
Reparation af bunkerkanter – hul 1 – 3 – 4 - 7
Reparation af stier – prioriteres højt.
Renovering af skilte, skraldespande, boldvaskere ved teesteder.

Det vurderes om der skal købes nye teestedsskilte evt. med sokkel. Spørgsmålet er om det kan betale sig at renovere de gamle. Tee klodser udskiftes.

Bækken skæres – prioriteres højt.
Vinterbane forløb på til næste møde……….

I ønskes alle god Golf i den resterende sæson og HUSK - vores bane bliver kun bedre hvis vi allesammen passer godt på den.

_________________________________________________________