Retningslinier for brug af buggies

Regler for kørsel med buggies – gælder såvel lejede som private.
Det er den registrerede ejer af den private golfbil, og lejeren af klubbens biler, der har ansvaret for, at regler og retningslinjer for færdsel i golfbil overholdes – uanset hvem der fører bilen.


♦ Der må maksimalt være 2 personer i bilen.
♦ Golfbilens fører skal være fyldt 18 år.
♦ Der skal køres hensigtsmæssigt og med omtanke. Bilen skal eksempelvis parkeres ved siden af teestedet eller på sti, hvor det er muligt.
♦ Der skal køres i fornuftigt tempo og voldsomme opbremsninger skal undgås.
♦ Eventuelle henvisningsskilte på banen skal til enhver tid efterkommes.
♦ Er der lukket for kørsel med golfbiler på banerne, gælder dette naturligvis alle golfbiler – også de private.

Regler for kørsel med monobuggies

Som ovenfor, og desuden:
♦ I perioder, hvor greenkeeperen skønner at kørsel i monobuggy kan skade banen, vil der blive indført forbud mod at benytte monobuggies.