VELKOMMEN TIL HIRTSHALS GOLFKLUB

Nyheder & info

HUSK der skal bookes og bekræftes tid i Golfbox.

 

Info banen: uge 46 + 47

Banen er åben

I tilfælde af rimfrost er banen først åben når dette er væk.

 

Der er nu så vådt på drivning Rangen at der ikke kan samles bolde med boldopsamleren. Der kan stadigvæk slås bolde, man samler blot selv en kurv.

Hul 5 spilles resten af året som et par 3 hul 

 

Der prikkes fairways og da dette er meget dyrt og maskinen skal køre hele tiden, så der lukkes ikke igennem.

Vi opfordre til at man springer hullet helt over eller går forbi traktoren og spiller derfra

 

HGK informerer

Vintergolf 2018/2019

Vintergolf 2018/2019

Vi mødes den 21. oktober til spil og hyggeligt samvær. Matchen starter kl. 9.15.

 

Efter en lang og god sommer med golf og hyggeligt samvær med andre, må det være svært at tænke på en vinter uden golfaktiviteter.

Det er der råd for, svaret må være: Søndagsklubben, som er en klub, hvor alle medlemmer af Hirtshals Golfklub er velkomne.

Vi spiller hver søndag, hvis vejret tillader.

Der sættes hold via et nummersystem, som bevirker, at man kommer til at spille med forskellige personer.

Der er ingen tilmelding, man møder bare op, og skal være klar til at trække et nummer kl. 9.15.

Efter spillet hygger vi os med kaffe med lidt brød til.

Pris pr. person pr. gang er kr. 20,-.

Der afholdes julefrokost i december og sæsonafslutning i marts måned. Begge arrangementer er med spisning og præmieoverrækkelse. Pris 50-75 kr.

Der kommer opslag i klublokalet om starttidspunkt. Vi forventer at begynde i oktober måned.

Vi spiller 9 huller, medens der er sommerbane, og hvis vores vinterbane bliver på 12 huller, spiller vi det.

Årets nybegynder 2018

Årets nybegynder 2018

Hirtshals golfklub har udnævnt årets nybegynder 2018.

Det blev 81-årige Gunner Jensen.

 

Gunner kom første gang på Golfens Dag i april,  og efter den tid har han næsten boet i golfklubben hele denne skønne sommer.  Han har trænet meget flittigt, og er nu medlem af Veteranerne og spiller med forskellige klubmedlemmer.

 

Hirtshals Golfklub er meget stolte af at kunne byde Gunner stort velkommen - der er ikke mange klubber - hvis nogen overhovedet - der har fået så voksen en nybegynder.

 

Gunner fik overrakt bjesk og vinterbolde, da han helt sikkert også skal spille, når det bliver vinter.

 

Velkommen Gunner - og tak fordi du også lavede lagkager til kaninafslutningen.

Årets fadder 2018

Årets fadder 2018

Hirtshals Golfklub har udnævnt årets fadder.

Det blev Helge Madsen, som modtog vandretrofæet til årets fadder, sammen med en bjesk til de kolde vinteraftener.

Helge er kendt at klubbens nybegyndere mange år tilbage, hvor han trofast har delt 

sin viden med nybegynderne, som sætter stor pris for hans lune humor og ro under spillet.

Tillykke Helge.

Sikkerhed for alle

Vi har desværre en udfordring hvor nogle spillere ikke respekterer sikkerhedsreglerne på banen overfor vores personale. Hirtshals Golfklub har tidligere fået flg. påbud fra arbejdstilsynet og det er desværre nødvendigt at gentage her:

Virksomheden påbydes at sikre at greenkeepernes arbejde på golfbanen i alle led udføres sikkerhedsmæssigt og sundheds- mæssigt fuldt forsvarligt. Herunder at risikoen for at blive ramt af en flyvende golfbold reduceres til et minimum, således at risikoen for fysisk og psykisk belastning mindskes. 

Vi agter at efterkomme påbuddet på flg. måde:

  Ved golfspillerens/golfspillernes overtrædelse af greenkeepernes sikkerheds- og sundhedsmæssige arbejde, skal greenkeeperne foretage følgende:

skriftlig indberetning til formanden med oplysning om: navn (evt. medlemsnummer/hjemklub), dato, klokkeslæt, sted på banen, hændelsesforløb i forhold til greenkeeperens arbejdsplacering på banen – evt. vejrlig (sol/tåge/regn mm.).

Indberetningen sker samme dag som hændelsen.

Den pågældende golfspiller gøres opmærksom på indberetningen.

  Bestyrelsen (v/formanden og i dennes fravær næstformanden) vurderer/ foretager herefter følgende:

1. Skriftlig advarsel til pågældende golfspiller ... eller 2. Karantæneforanstaltning i op til 1 måned ... eller

       3. Bortvisning for golfspil i greenkeepernes arbejdstid... eller
       4. Generel bortvisning for spil banen i resten af sæsonen ...        

eller 5. Eksklusion som medlem af Hirtshals Golfklub.

Bestyrelsen
Hirtshals Golfklub

Kære gæster og medlemmer

Nedenfor kan du se video af vores anlæg samt 18 hul-videoer. Hvis du samtidig gerne vil se vore baneguide så klik her. Rigtig god fornøjelse og på gensyn.

Info nye golfere

Nye golfere 2018

Vi linker direkte til sporten på...

Book ophold...

Hotel Tannishus

Sponsorer